Bản tin Review hoạt động tư vấn trong tháng 09/2020 của ITP Teams

  • 09/10/2020
  • 809

ITP Club xin gửi tới anh/chị Nhà đầu tư Bản tin tổng kết hoạt động tư vấn của chúng tôi trong tháng 09/2020 như sau:

1.    Team tham mưu chứng khoán Việt Nam
        Đối với chứng khoán cơ sở:

         - Tổng số lệnh khuyến nghị là 42, trong đó có 24 lệnh lãi (57%) và 18 lệnh lỗ (43%). Bình quân 2 lệnh giao dịch/ngày
         - Tổng tỷ lệ lãi: 225%, tổng tỷ lệ lỗ: 66%, Tỷ lệ lãi ròng: 159%. Tỷ lệ lãi bình quân/lệnh: 3,78%; Tỷ lệ lãi bình quân/phiên giao dịch trong tháng: 7,22%.
         - Thành viên tư vấn có thành tích tốt trong tháng: TOP1 Tuấn Đỗ (ĐT 0869298680) với tổng tỷ lệ lãi ròng 40,12%, TOP 2 Hoàng Trang (0934358968) với tổng tỷ lệ lãi ròng (39,65%).
       Đối với chứng khoán phái sinh: 
         - Tổng số lệnh khuyến nghị: 25
         - Tổng số điểm đạt được: +12.5

2.        Team tư vấn Forex 
         - Tổng tín hiệu khuyến nghị trong tháng: 159 
         - Số lệnh/ngày: 7
         - Tổng số Pip đạt được trong tháng: +589 Pip
         - Số Pip bình quân/ngày: +29.5 Pip. Tỷ lệ risk: 22,6%
        - Thành viên tư vấn có thành tích tốt trong tháng: TOP1 Tấn Phát (ĐT 0907489979), TOP 2 Toản ITP (0975616610).

ITP Teams rất mong cùng hợp tác và đồng hành cùng Quý Nhà đầu tư trong thời gian tới!
Trân trọng!