Chỉ báo Stochastic RSI

  • 11/09/2020
  • 511

Chỉ báo Stochastic RSI được phát triển bởi Tushard Chande và Stanley Krol, được phổ biến rộng rãi từ năm 1994 trong quyển sách của họ có tên là The New Technical Trader.

Công thức cấu tạo của Stochastic RSI là:

Stoch RSI = (RSI - Lowest Low RSI) / (Highest High RSI - Lowest Low RSI)

STOCHASTIC RSI là chỉ báo nói về biến động RSI. Nó đo lường sự liên quan giữa mức cao thấp của RSI trong một khoản thời gian nhất định. Stoch RSI được xác định trong biên độ từ 0 đến 100. Chức năng chính của Stochastic RSI là xác định các điểm giao nhau cũng như các điều kiện mua quá mức (>80) và bán quá mức (<20).

Cách một nhà giao dịch có thể giải thích các tín hiệu mua và bán tiềm năng của Stochastic RSI được đưa ra tiếp theo trong biểu đồ của S&P 500 E-mini:

Tín hiệu mua bán của Chỉ báo Stochastic RSI

Tín hiệu mua và bán của chỉ báo Stochastic RSI

  • Tín hiệu mua tiềm năng Stochastic RSI: Một nhà giao dịch có thể cân nhắc mua khi chỉ báo Stochastic RSI vượt lên trên Đường quá bán (20).
  • Tín hiệu bán tiềm năng Stochastic RSI: Một nhà giao dịch có thể cân nhắc bán khi Stochastic RSI cắt xuống dưới Đường quá mua (80).

Khi nào nên sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Khi nào nên sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Khi nào nên sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Trong biểu đồ trên của hợp đồng tương lai E-mini S&P 500, chỉ báo RSI dành phần lớn thời gian dao động xung quanh giữa mua quá mức (70) và bán quá mức (30), không cho tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Tuy nhiên, Stochastic RSI đã sử dụng chỉ báo RSI để phát hiện ra các tín hiệu mua và bán tiềm năng.

Lưu ý:

  • Do đây là chỉ báo của chỉ báo (RSI) nên độ nhạy khá lớn, vì vậy, khi sử dụng cần phải kết hợp với công cụ khác và chỉ báo khác, ví dụ như kết hợp với đường xu hướng (trendline) hoặc các mẫu hình hoặc tại các khu vực hỗ trợ/kháng cự…
  • Sử dụng Stochastic RSI để thực hiện các giao dịch đi ngược lại xu hướng cơ bản mức độ rủi ro cao hơn thuận xu hướng.