Làm thế nào để hiểu được khối lượng giao dịch trên đồ thị?

  • 05/01/2020
  • 663

Biểu đồ khối lượng giao dịch cổ phiếu có lẽ hầu hết đều gây hiểu lầm cho cách thức sử dụng phân tích chỉ báo kỹ thuật của các nhà đầu cơ lướt sóng.

Chỉ có đôi lần nó thực sự hữu ích và thậm chí bạn không cần nhìn vào biểu đồ cũng có thể kinh doanh bất kỳ cổ phiếu nào. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta phải nhận định được trước bản thân mình, trước tiên hãy định nghĩa nó là gì:

“Biểu đồ khối lượng giao dịch cổ phiếu là số cổ phần được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định”

Chúng thường được vẽ như là 1 biểu đồ khối nằm dọc trên đồ thị, khối lượng là đại diện cho mức độ hứng thú của nhà đầu tư trong mã chứng khoán đó. Nếu chứng khoán được giao dịch với khối lượng ở mức thấp thì chứng khoán đó không có sự quan tâm của nhà đầu tư. Nhưng mặt khác, nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng lớn thì nó có rất nhiều sự quan tâm đến chứng khoán đó của nhà đầu tư.

Khối lượng chỉ đơn giản là nói cho chúng ta biết mức độ cảm xúc của sự hứng thú trong một cổ phiếu.

Thanh khoản

Biểu đồ khối lượng giao dịch cổ phiếu cho chúng ta thấy số lượng thanh khoản trên một mã cổ phiếu. Thanh khoản chỉ hiểu đơn giản là cách dễ dàng chuyển đổi giữa người đã có chứng khoán (trong) và người chưa có chứng khoán (ngoài) của một cổ phiếu.

Nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng thấp thì không có nhiều nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu và nó sẽ là khó khăn hơn để tìm thấy một nhà đầu tư khác để mua hoặc bán cổ phần đó. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng đó là kém thanh khoản.

Nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng lớn thì có nhiều nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu và nó sẽ được dễ dàng hơn để tìm thấy một nhà đầu tư khác để mua hoặc bán cổ phần đó. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng nó có thanh khoản.

Hãy nhìn vào một vài mô hình khối lượng phổ biến trên một biểu đồ cổ phiếu:

Đột biến về khối lượng giao dịch

Một sự đột biến về khối lượng thường có thể là dấu hiệu kết thúc của một xu hướng.

Ở đây, phía bên trái của biểu đồ, cổ phiếu này bắt đầu rơi. Khối lượng tăng lên đáng kể (đầu mũi tên màu xanh) ngày càng có nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng về sự suy giảm nhanh chóng của cổ phiếu này. Cuối cùng tất cả mọi người rút ra hết và áp lực bán kết thúc. Sự đảo ngược đã diễn ra.

Sau đó, ở giữa đồ thị, khối lượng bắt đầu tạo ra hình nón ngửa (vòng tròn màu đỏ) là nhà đầu tư bắt đầu để mất sự quan tâm đến cổ phiếu này. Không có người mua nhiều hơn để thúc đẩy giá cổ phiếu cao hơn. Sự đảo ngược sẽ diễn ra.

Ở phía bên phải của biểu đồ, khối lượng bắt đầu tăng trở lại (mũi tên màu xanh lá cây thứ hai) và sự đảo ngược sau đó đã diễn ra.

Biểu đồ này là một ví dụ tốt về xu hướng của cổ phiếu có thể đảo ngược do khối lượng cao hoặc khối lượng thấp.

Nhầm lẫn, một số nhà đầu tư nghĩ rằng cổ phiếu tăng giá với khối lượng cao có nghĩa là có người mua nhiều hơn người bán, hoặc cổ phiếu đang xuống với khối lượng cao có nghĩa là có người bán nhiều hơn người mua. Sai! Bất kể nếu nó là một ngày khối lượng lớn hay khối lượng thấp thì vẫn thể hiện sự giao dịch bình thường của người mua cho người bán.

“Bạn không thể mua một cái gì đó, trừ khi một người nào đó bán nó cho bạn và bạn không thể bán một cái gì đó, trừ khi ai đó đang mua nó từ bạn!”

Khối lượng và giá

Vì vậy, chúng ta chỉ nên sử dụng khối lượng giao dịch là đại diện cho tất cả sự quan tâm của nhà đầu tư đến một cổ phiếu. Nó càng có hữu ích hơn khi bạn kết hợp nó với đường giá. Ví dụ:

Phạm vi giá được mở rộng và khối lượng cao - Nếu một cổ phiếu có khuynh hướng hoạt động trong một phạm vi hẹp khá lâu và bất ngờ đảo ngược để phá vỡ và tạo xu thế trong phạm vi tăng giá mới với khối lượng tăng cao, sau đó chúng ta có thể kết luận rằng có mối quan tâm trong mã chứng khoán đó và nó sẽ có thể tiếp tục cao hơn.

Phạm vi giá thu hẹp và khối lượng cao - Nếu cổ phiếu có khối lượng rất cao cho ngày hôm nay, nhưng phạm vi giá lại hẹp thì đây được gọi là “nổi sóng” . Trong trường hợp này, có ý nghĩa tích lũy hoặc phân phối đang diễn ra.

Bạn đã bao giờ nghe câu nói: "khối lượng đi trước đường giá" hay chưa?

Không ít lần bạn sẽ thấy khối lượng xác nhận ngay trước khi có sự di chuyển đáng kể của đường giá của một cổ phiếu. Bạn có thể thấy rằng sự quan tâm tăng lên đang được hình thành. Trên một biểu đồ chứng khoán, những lúc khối lượng cao hơn so với ngày hôm trước. Đây là một dấu hiệu cho thấy có thể sẽ có một bước tiến quan trọng sắp tới.

Hãy xem các ví dụ này ...

Khối lượng đi trước giá

Cổ phiếu này tăng điểm trong ba ngày liên tiếp với khối lượng tương đối thấp. Sau đó, vào ngày thứ tư, khối lượng tăng lên đáng kể. Sự gia tăng khối lượng đã bắt đầu cho sự di chuyển đường giá theo khuynh hướng giảm điểm.

Khối lượng đi trước giá

Cổ phiếu này liên tục có khối lượng tương đối thấp trong một phạm vi dao động giá hẹp. Sau đó, xuất hiện ngày giao dịch đột biến tăng lên đáng kể về khối lượng. Sự gia tăng khối lượng đã bắt đầu cho sự di chuyển đường giá theo khuynh hướng tăng điểm tiếp theo.

Giải thích về khối lượng giao dịch trên một biểu đồ cổ phiếu có thể gây nên sự nhầm lẫn! Chúng ta chỉ cần nhớ rằng các hành động giá là yếu tố quan trọng nhất trên biểu đồ. Tất cả còn lại đều là thứ yếu.

Trịnh Phát - ITP Club

Các bạn có thể xem thêm video để hiểu thêm về Khối lượng giao dịch (Volume)