Chỉ báo Mass Index cảnh báo đảo chiều xu hướng

  • 13/10/2020
  • 2126

Mass Index dùng để cảnh báo trước sự đảo chiều của đường giá. Sự lập luận theo lý thuyết của Mass Index là sự đảo chiều xảy ra khi phạm vi đường giá (giá cao trừ đi giá thấp) tăng dần.
Sau đây là đồ thị của cổ phiếu VNM, đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều: 

Tác dụng chính của Mass Index là để cảnh báo sự đảo chiều của xu hướng, nó được diễn đạt như sau

Mass Index tăng dần lên và có vị trí cao hơn hơn đường tham chiếu (trigger line); đường này có giá trị 26,5 và đường cơ cấu (setup line); đường này có giá trị là 27.

Đồ thị của cổ phiếu VNM đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều

Đồ thị của cổ phiếu VNM đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều

Sau đó đường Mass Index rơi xuống dưới đường cơ cấu. Khi mà đường Mass Index rơi tiếp tục xuống dưới đường tham chiếu thì sự đảo chiều của xu hướng sẽ xảy ra sau đó ít phiên.  
Đường Mass Index là một công cụ kỹ thuật thường được các nhà đầu tư sử dụng để xác định thời điểm nhảy vào đáy của thị trường.

Video hướng dẫn sử dụng chỉ báo Mass Index:

TRỊNH PHÁT - ITP CLUB