Chỉ báo Aroon và Chỉ báo Aroon Oscillator

  • 08/09/2020
  • 3112

Chỉ báo Aroon

Là chỉ báo xác định hướng đi của đường giá: hướng tăng giá (upward), hướng giảm giá (downward), chuyển giao xu hướng hoặc lình xình không xác định được rõ ràng (sideways). Nó còn giúp cho nhà đầu tư biết thị trường đang trong xu thế tăng, đang trong xu thế giảm hoặc đang dao động trong một phạm vi giá nào đó.

Khi sử dụng Aroon:

Như chúng ta đã biết hướng dịch chuyển của đường giá là vô cùng quan trọng cho những người dùng phân tích Kỹ thuật để kinh doanh. Khi đường giá di chuyển theo một chiều lên hay xuống thì người ta gọi đó là một xu hướng tiếp tục thuận lợi. Cũng như vậy, khi đường giá di chuyển ở trạng thái lình xình (sideways) thì người ta gọi đó là một xu hướng tiếp tục tồi tệ. Trong trạng thái như thế, Oscillators hay Stochastic Oscillator sẽ cho tín hiệu mua bán tốt hơn tại nơi sideways nhưng nếu thị trường đang vận động trong một xu hướng mạnh thì chỉ báo aroon sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư.

Mô tả thành lập

Aroon gồm có hai thành phần: Aroon Up và Aroon Down dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Khi Aroon Down có giá trị trên 70 và đồng thời Aroon Up có giá trị dưới 30 khi đó thì trường có xu hướng là giảm giá. Ngược lại khi Aroon Up có giá trị trên 70 và đồng thời Aroon Down có giá trị dưới 30 thì khi đó thị trường đang có xu hướng tăng giá rất mạnh. Khi Aroon Up và Aroon Down có khuynh hướng dao động quanh giá trị 50 thì thị trường trở thành trạng thái củng cố xu hướng trước đó. Khi Aroon Up và Aroon Down cùng di chuyển song song thì đường giá sẽ di chuyển theo trạng thái lình xình (sideways) hoặc gần như sideways. Mặc định khoảng chu kỳ xem xét của Aroon là 25 phiên dao động. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi thành 10 phiên cho những nhà đầu cơ ngắn hạn và 50 phiên cho những nhà đầu tư dài hạn.

Chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon


Chỉ báo Aroon Oscillator

Đây là dạng biến thể của chỉ báo Aroon. Nó kết hợp giữa Aroon Up và Aroon Down thành một chỉ báo duy nhất. Aroon Oscillator đơn giản được tính toán bởi Aroon Up trừ đi Aroon Down.

  • Nếu giá trị Aroon Oscillator lớn hơn 50 thì thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.
  • Nếu giá trị Aroon Oscillator nhỏ hơn -50 thì có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm rất thấp.
  • Còn Aroon Oscillator có giá trị gần giá trị zero thì có nghĩa là thì trường đang chuyển giao hay không có xu hướng. 

Chỉ báo Aroon Oscillator

Chỉ báo Aroon Oscillator

Khi giá trị Aroon Oscillator tăng lên trên 50 thì xu hướng của đường giá tăng lên mạnh sẽ chiếm ưu thế và tại đây có thể sẽ diễn ra sự đảo chiều của xu hướng. Khi Aroon Oscillator lanh quanh vị trí 0 trong khoảng thời gian thì xu hướng đó đang không được xác định rõ ràng.

Khi giá trị của Aroon Oscillator giảm từ 0 đến -50 thì đường giá có hướng di chuyển giảm và khi Aroon Oscillator có giá trị nhỏ hơn -50 thì có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm rất mạnh. Nếu sau đó Aroon Oscillator có giá trị bắt đầu tăng trên -50 và hướng về đường zero thì xu hướng giảm giá đã bắt đầu yếu và sự đảo chiều đang bắt đầu được hình thành. Nếu Aroon Oscillator tiếp tục tăng hơn đường zero thì hướng đi của đường giá đang chuyển từ không có xu hướng xác định thành bắt đầu hình thành xu hướng tăng

Chỉ báo Aroon và Aroon Oscillator là công cụ cực kỳ hữu ích , nó giúp cho nhà đầu tư đo lường sự xấu - tốt của các chỉ báo tiếp tục xu hướng (đường trung bình - Moving Averages); Khi Aroon Up hoặc Aroon Down có giá trị trên 70 là chỉ báo xu hướng mạnh và sẽ tiếp tục xu hướng đó. Ngược lại nếu dưới giá trị 30 thì chỉ báo xu hướng sắp tới sẽ có hướng đảo chiều. 

Aroon và ADX đều biểu diễn sức mạnh của xu hướng. ADX không thể hiện được hướng di chuyển của đường giá trong khi đó chỉ báo Aroon tăng khi đường giá tăng và giảm khi đường giá giảm.

Video về Chỉ báo Aroon và Aroon Oscillator

Trịnh Phát - ITP Club