Kiến thức tài chính

Những bài viết về kiến thức tài chính

ITP FAT - Forex Authorized Trading - Ủy thác giao dịch forex cùng ITP

Giới thiệu chương trình ủy thác giao dịch Forex bằng 02 hệ thống Robot (EA, Expert Advisors) :  SniperTeam bao gồm nhiều Robot giao dịch phối hợp 24/5, nhằm đa dạng hóa chiến lược (strategy diversification), mang lại lợi nhuận ổn định 3-5%/tháng với mức sụt giảm tối đa 10%. SniperTeam đã đạt giải 3 trong cuộc thi Vietname Trading Challenge do FXCE tổ chức năm 2020. SlowMotion là robot đánh theo chiến lược hedge 3 cặp tiền chéo, có nhồi lệnh, rủi ro cao, lợi nhuận cao. 

Chỉ báo Mass Index cảnh báo đảo chiều xu hướng

Mass Index dùng để cảnh báo trước sự đảo chiều của đường giá. Sự lập luận theo lý thuyết của Mass Index là sự đảo chiều xảy ra khi phạm vi đường giá (giá cao trừ đi giá thấp) tăng dần. Sau đây là đồ thị của cổ phiếu VNM, đã xuất hiện tín hiệu cảnh báo đảo chiều: 

Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

Chỉ báo về dao động Average True Range (ATR)

ATR là chỉ báo được định nghĩa bởi ông Wilder, nó là chỉ báo về giao động và tiếp tục xu hướng vĩ đại cho mỗi phiên giao dịch khác nhau:

Tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng như thế?

Những thành công trong thị trường tài chính góp phần gia tăng nhu cầu làm chủ công cụ phân tích đồ thị. Việc cân nhắc trước những quyết định là điều cơ bản trên thị trường. Khó có thể có một thị trường cho cả nhà đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn cùng tham gia đều có sự hiệu quả, điều mà mọi người quan tâm trước tiên vẫn là đường giá tương lai sẽ xảy ra như thế nào?

Chỉ báo indicators nào là hiệu quả nhất?

Nhà đầu tư thường tìm kiếm những cuốn sách viết về những chỉ báo (indicators) được cho là tiên đoán chính xác của thị trường và lấy đó làm bài học để lưu ý hay nhắc nhở mình.

Đường xu hướng trendline

Đường xu hướng là công cụ cơ bản nhất của phương pháp phân tích bằng đồ thị.

Chỉ báo Stochastic RSI

Chỉ báo Stochastic RSI được phát triển bởi Tushard Chande và Stanley Krol, được phổ biến rộng rãi từ năm 1994 trong quyển sách của họ có tên là The New Technical Trader.

Chỉ báo Aroon và Chỉ báo Aroon Oscillator

Chỉ báo Aroon Là chỉ báo xác định hướng đi của đường giá: hướng tăng giá (upward), hướng giảm giá (downward), chuyển giao xu hướng hoặc lình xình không xác định được rõ ràng (sideways). Nó còn giúp cho nhà đầu tư biết thị trường đang trong xu thế tăng, đang trong xu thế giảm hoặc đang dao động trong một phạm vi giá nào đó.

Chỉ báo DMI và ADX

Directional Movement Index (DMI) and Average Directional Movement Index (ADX)