Khóa học lập trình Pine Script trên TradingView

0 Đánh giá
4900000

Khóa học đầu tiên về Pine Script, ngôn ngữ lập trình trên nền tảng TradingView đang phát triển rất mạnh mẽ và ngày càng phổ biến trong đầu tư tài chính (chứng khoán, phái sinh, forex, crypto currencies …).