Khóa học Amibroker A-Z

0 Đánh giá
4900000

Lần đầu tiên một khóa học chuyên sâu và đầy đủ nhất về Amibroker, phần mềm phân tích kỹ thuật hàng đầu trong đầu tư tài chính (chứng khoán, phái sinh, forex, crypto currencies …).

Khóa học truyền tải một lượng kiến thức rất lớn và chuyên sâu về hệ thống giao dịch chứ không dừng lại ở mức phân tích “chay” và thủ công trên đồ thị. Sau khóa học, bạn sẽ tự tay lập trình test các ý tưởng giao dịch mà bạn đọc từ sách, tìm thấy trên mạng Internet hay từ một số khóa học PTKT khác.