Giới thiệu

ITP Club là một tập thể những con người có đam mê và tâm huyết với thị trường tài chính, chứng khoán, forex... Mong muốn khẳng định bản thân ở trong và ngoài nước chúng tôi đã cùng nhau xây dựng ITP Club lớn mạnh trong nhiều năm qua, với đội ngũ con người giỏi chuyên môn và hệ thống công nghệ kinh doanh hàng đầu đã luôn tạo ra những sản phẩm nhằm thỏa mãn cho mọi nhà đầu tư tài chính tại Việt Nam và nước ngoài.

Các dịch vụ mà ITP Club đang cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân:

1. Chứng khoán - Phái sinh

- Cung cấp tín hiệu mua bán chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh.

- Chăm sóc tài khoản Chứng khoán Cơ sở và Phái sinh

- Chạy Robot giao dịch Chứng khoán phái sinh.

2. Forex - Ngoại hối, hàng hóa

- Ủy thác giao dịch cho Robot ITP giao dịch Forex.

3. Quỹ đầu tư cá nhân.

Các thành viên Trader, Môi giới team tham mưu Chứng khoán cơ sở 

Win: %/ Loss %

Win: %/ Loss %

   

Win: %/ Loss %

Win: %/ Loss %

 

 

Win: / Loss 

Win: / Loss 

   

Win / Loss 

Win / Loss 

   

Win / Loss 

Win / Loss 

   

Win / Loss

Win / Loss

   

Win / Loss

Win / Loss

   

 

     

 

Lịch Livestream các thành viên ITP Chứng khoán, Phái Sinh >>Lịch LiveStream<<


ITP Club